Tilskud til bygningsfornyelse på Langgade

Fra vejledningens forord

Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Gadbjerg istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre og bevare gadebilledet. Vejle Kommune arbejder på at skabe smukkere byer og landsbyer på flere områder. Det gælder høj arkitektonisk kvalitet i nybyggeriet, forbedring af det visuelle miljø i gaderne ved nye belægninger, belysning, beplantning, bænke og lignende byudstyr. Ligeså vigtigt er det at værne om de eksisterende bygninger, da det i dag er umuligt at genskabe den gamle bygningskultur. Formålet med denne vejledning er at sætte fokus på byens kulturarv, og give nogle gode råd om, hvordan vi kan få den endnu mere frem i gadebilledet.

Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati har derfor afsat en pulje, til at støtte ejere ved bygningsfornyelse af bygninger langs Langgade i Gadbjerg, fra før 1960. Denne vejledning skal samtidig ses som en hjælp til alle, der står over for en ombygning eller istandsættelse af et byhus i Gadbjerg.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER