Mødereferat borgerforeningsmøde den 20. august 2014

 

 

Mødedato:

2014.08.20

Sted:

Hos Anders Jørgensen

Deltagere:

Anders, Jørgen, Benny, Flemming, Jytte, Brian & Morten

Afbud:

Ingen

Referent:

Morten

 

 

Dagsorden:

1.     Status på sommerfest og fugleskydning

2.     Hvad skal vi lave resten af året

3.     Evt.

 

 

Ad. 1

Fugleskydning har total givet 19293,- i omsætning

Udgifter hertil har været 15457,-

Overskud beregnet til 3836,-

 

Sommerfest indtægt 37274,-

Udgift 38625,-

Overskud ja

Stor udgift til fadøl og lev. skal undersøges til næste år format bringe den post ned.

Enkelte andre poster er også steget i pris så det taget i betragtning er det et ok resultat.

 

Konklusion er dog at vi skal være bedre til at forhandle priser med de forskellige leverandører.

 

Samlet økonomi for BF dags dato:

193.000,- egenkapital/indestående hos den gensidige hjælpekasse og sparekassen.

BF sponsorerer 2000,- til kommende Bornholmertur.

 

Ad. 2

Hvad skal offentliggørres på gadbjerg.dk fra BF

Vi lægger som hovedregel alt op som alle har godkendt/accepteret

Vi godkender fremover referat inden dette lægges op på nettet.

Enighed om at jo mere vi lægge op jo mere aktivitet og synlighed gir.

 

Ad. 3

-    Den 1. november er der oktober/bierfest i Give. De billetter vi har fået tildelt er udsolgt.

 

-    Renovering af julebelysning eller skal vi ha noget nyt. Vi har meget stor udgift til strøm som sagtens kan retfærdiggøre ny investering af lavenergi system.

 

-    Alle finder nogle brugbare løsninger af julebelysning og fremlægger til kommende BF møde.

 

-    Næste møde er fastsat til torsdag den 25 september kl 20:00 hos Brian.

 

Mvh. Morten

 

 

 

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER