Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Gadbjerg, den 09. oktober 2018

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Agnes Busk, Anny Vig Skovgaard, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Hildegard van Kemenade

Afbud

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe (Esben, Agnes)

Jens Peter må gerne komme i gang med blogge på hjemmesiden. Vi har stadig brug for en tovholder. 

Byforskønnelse/vedligehold (Merete)

Pris for nye kummer?  Omkring 1200 kr og der er 6 stykker. Vil gerne vente til foråret. Kommunen har repareret Damhavestien.

 

Stier (Ole)

Tøsbystien: Tinglysning gennemført. Udførelse påbegyndes.

Trafik (Ole)

Parkering omkring Købmanden

Bosætning (Esben)

Reisegilde

Nyt fra arbejdsgrupper

Hallen (Anny)

Hvem vil være med i arbejdsgruppen? Vil vi gå videre med projektet? Multibane bliver bygget ved Hallen.

Togstop (Esben)

Ny høring!!! Deadline 17. okt uden borgermøde. Bliver sidst november afleveret til politikerne.

https://banedanmark.dk/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Ny-bane-til-

Billund/Supplerende-VVM

Borgerforeningen og LR indgiver svar

Klyngesamarbejde (Esben, Agnes)

Samarbejde fortsættes med klynge. Vi holder nogle uformelle møder samme med Skibet og Bredsten. Muligheder samarbejde med Hallen undersøges. 31. oktober er der fællesmøde i Bredsten Hallens mødelokal kl. 19.

Landsbyplan 2025 (Alle)

Hallen

Indkomne punkter siden sidste møde

Ideer til ny struktur for lokalråd i Vejle kommune: vi vil beholde strukturen som den er.

Den store idé: Noget til Tænketanken, deadline d. 3. november 

Vedligeholdelse af skovlegeplads: hvem vil/skal være tovholder? Skole? Spejder? Vi venter til januar 2019.

Fies hus: Forslag fra Hans Hougaard Nielsen

Eventuel

Lokalrådets møder er fastlagt den første tirsdag i måneden. Næste møde er tirsdag den 6. november 2018 kl. 19 i Sognehuset.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER