Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd - Gadbjerg Borgerforening

Gadbjerg, den 24. april 2019

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Anders Jørgensen,  Anny Vig Skovgaard, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Flemming Chistensen, Agnes Busk,  Morten Ulletved

Afbud

Hildegard van Kemenade, Jytte Rosenmaj

 

 

Referent

Anny

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Indvigelse af multibane

Indvielse udskudt på ubestemt tid pga at der først skal sås græs omkring banen.

Anny kontakter Mie om ny dato

Forslag om indvielse ved sommerfest

Byforskønnelse/vedligehold (Merete)

Gartnerne er i fuld gang.

Borgerforeningen betaler for nye kummer og blomster, forventet beløb ca. 7.000 – 8,000 kr.

Bæredygtigt byggeri (Jytte)

Jytte nåede ikke med til arrangementet

Skovlegepladsen

Esben laver forslag til opslag i børnehave, skole og hallen, for at få børnenes forældre til at få dem til at tage ansvar for vedligeholdelse.

Trafik (Ole)

På strækningen mellem Gadbjerg og Tofthøj er der kommet hastighedsskilte op, så der max. må køres 60 km i timen.

Asfalten oppe ved skole/børnehave er meget dårlig, Ole sender det ind til kommunen.

Hallen (Anny)

Punktet fjernes

E-sport

Anny har haft kontakt til GIF og forsøger at finde nogen der vil være tovholder og hjælpe til.

Togstop (Esben)

Der er ikke noget nyt

Affaldsindsamling

Det gik god, der var god tilslutning, dog var der nogle udfordringer med hensyn til handsker m.v. da det ikke længere leveres fra kommunen.

Fællesmøde for sognets foreninger

Fællesmøde afholdes i august, Esben sender invitation ud til foreningerne.

Årsmøde for lokalråd

Afholdes 23. Maj kl. 17.30 i Vingsted. Hvem vil med?

Tilbagemelding til Esben, så vi kan kordinere hvem der er på hvilke temaer.

Bredbåndspulje

Vi er dækket ind.

Næste møde

Næste møde afholdes hos Anders d. 12. juni 2019 kl. 19.00

 

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER