Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd - 9. januar

Deltagere

Esben Leonhard, Hans-Henrik Madsen, Mie Blok Sølund Petersen, Morten Fuglsig Lauridsen, Agnus Busk, Hildegard van Kemenade

Afbud

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er delvis godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe

Den 3. februar er der FC GOG fodboldtouring og den 11. Fastelavn. Arrangørerne bliver opfordret til at lave billeder og om at skrive om begivenheder. Den tredje søndag i februar er der gymnastikopvisning.

Byforskønnelse/vedligehold (Hans Henrik)

Pga. vinteren sker der ikke så meget.

Stier (Morten, Mie)

Mht. Tøsbystien skal den nye lodsejer kontaktes.

Trafik (Hans Henrik)

Hans Henrik har sendt en email til Vejle kommune om bumperne ved Tofthøj. Svaret er at de er lavet efter borgerhenvendelsen om for høje hastigheden. De har tilbudt en hastighedsmåling ved krydset ved Buen.

Bolig/Byggeri (Hans-Henrik)

Intet

Nyt fra arbejdsgrupper

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Der kommer to høringsmøder i Billund og Jelling med BaneDanmark; desuden møder med Borgmester, politikere og toggruppen.

Multibane/legeplads (Mie, Morten)

Der kommer et møde med arbejdsgruppen og interesserede om hvilke slags bane vi vil have, fodbold, håndbold, tennis osv.

Klyngesamarbejde (Esben, Agnes)

DGI sender via EBoks en undersøgelsen/spørgsskema i februar/marts måned. De vil synesgøre projektet til borgerne

Landsbyplan 2025 (Alle)

Turistkort sættes i gang, det bliver en miniudgave fra Gadbjerg Profil. Vi skal søge sponsoring.

Vejle Brand, støttemidler (Hans Henrik)

Der kommer en ny promotion ved købmand.

Indkomne punkter siden sidste møde

Fælles foreningsmøde d. 17 jan..

Dagsorden er sendt rundt. Mere fælles samarbejde

Høring politik for udvikling af lokalområder og landdistrikter. Deadline 19 jan.

Ingen tilmelder

Forårsrengøring 2018, 21-22 april

Skal komme i årshjulet.

Eventuelt

Esben fortæller at der afholdes en nytårskur med erhvervslivet og hvis vi er interesseret kan vi deltage.

 

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, næste møde tirsdag den 6. februar 2018

Generalforsamling er d. 20.3.2018

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER