06-12-2018

Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Anny Vig Skovgaard, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Agnes Busk,

Hildegard van Kemenade

Afbud

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe (Esben, Agnes)

Vi er i gang med en ny hjemmeside, færdig ca. februar 2019. 

Byforskønnelse/vedligehold (Merete)

Efterårsarbejde er skudt i gang. Hatten trænger til lidt kalk. Julepynt på hattene.

 

Stier (Ole)

Tøsbystien: Ingen nyheder

Bredsten sti: Ingen nyheder

 

Trafik (Ole)

Ingen nyheder

 

Bosætning (Esben)

Ingen nyheder.

Nyt fra arbejdsgrupper

Intet nyt

Indkomne punkter siden sidste møde

-       

Eventuel

-

Lokalrådets møder er fastlagt den første tirsdag i måneden. Næste møde er tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19 i Sognehuset.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER