Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Gadbjerg, den 3.april 2018

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Mie Blok Sølund Petersen, Morten Fuglsig Lauridsen, Agnus Busk, Hans-Henrik Madsen, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Anny Vig Skovgaard, Hildegard van Kemenade

Afbud

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Konstituering

Posten er fordelt mellem medlemmerne; Esben-Formand, Ole- Næste Formand, Merete-Kasserer og Hildegard-Sekretær.

Overdragelse

Kassen er overdraget til Merete.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe

Gadbjerg.dk har været ned. Grunden er et forældet platform. Der er en midlertidig Firewall bygget foran. Der kommer et pressemøde med velkomne (FC GOG, Spideren, hallen osv) til et blog på Gadbjerg.dk.

Byforskønnelse/vedligehold

Merete bliver ny tovholder.

Stier (Morten, Mie)

Mie og Morten kører videre med Tøsbystien i baggrunden til projektet er færdigt. Skovstyrelsen skal informeres om stier i skoven, de er helt ødelagt.

Trafik

Stadig ikke hørt fra Vejle Kommune om trafikmåling ved Buen og krydset. Vi afventer svar fra starten af december nu. Ole bliver ny tovholder.

Bosætning

Det er et samarbejde med Tænketanken. Esben bliver tovholder. Der kommer i år i hvertfald 7 rækkehuser og en demensafdeling ved plejehjemmet.

Nyt fra arbejdsgrupper

Hallen

Hvad vil vi med Hallen, ombygning osv. Vi mangler en stor byggetegning fra det hele, den skal laves. Hallen kan også søge om midler ved kommunen. Anny bliver tovholder.

Kort-Stier og steder

Lis vil gerne hjælpe i baggrunden. Esben er tovholder og vi finder nogle meget lokale beboere til at hjælpe.

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Banedanmark rapporterer inden sommerferien. Afstemning forventes i oktober/november.

Klyngesamarbejde (Esben, Agnes)

Der er kommet et kort i postkassen. Ole vil gerne hjælpe til med Klyngegruppen.

Landsbyplan 2025 (Alle)

Intet nyt

Multibane (Mie)

Kører videre med Mie i baggrunden. Finansieringen skal være på plads.

Indkomne punkter siden sidste møde

Skiltemøde/-sag (se vedhæftet fil)

Der kommer et nyt skilt ud foran Hallen; de starter allerede på lørdag.

Årsmøde d. 31. maj kl. 17-22 i Vinding Centret

Vi må meget gerne tilmelde os.

Eventuelt

Lokalrådets møder er fastlagt den første tirsdag i måneden. Næste møde er tirsdag den 1. maj 2018    kl. 19 i Sognehuset.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER