Orientering til medlemmerne

Kontrakten med YOU-SEE blev underskrevet umiddelbart efter, den ekstraordinære generalforsamling d. 17. marts 2010.

Så er gravearbejdet igang, til endnu en opgradering af antennenettet i gadbjerg.

Der graves en fiber ned, fra vores hovedstation, ved kirken, og ned til TDC´s central, bag Lundgaard marked!

Gravefolkene efterlader et flot stykke arbejde! Her er de ved at "skyde" et rør under vejen op til kirken.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER