Det forventer vi at arbejde med i 2014 og frem til borgermødet i 2015

1) Der vil stadig blive arbejdet med projektet skønne Langgade.

2) Sti, der forbinder by og land. (Mellem Langgade og Gadbjergvej)

3) Sti fra Meta Marie-hjemmet til Langgade

4) Fartchikaner på Gadbjergvej inden krydset ved Sejersmosevej

5) Nedrivning af Langgade 46

 

Det bør vi sammen med Vejle Kommune have fokus på i 2014 og frem til borgermødet i 2015

Gadbjerg Lokalråd er afhængige af samarbejdsaftalen med Vejle Kommune, og de midler som medfølger. Støtten er vigtig for arbejdet i lokalrådet, som ellers vil være nødt til at bruge ressourcer på at søge midler til den daglige drift. Derfor vil vi gerne at Vejle Kommune også prioriterer dette i årene fremover.

1) Mobiliteten i landdistriktet og et stort slag for at få toget til at stoppe i Gadbjerg igen.

2) Hvordan bevare vi erhverv og udbygger muligheden for mindre erhverv

Vi vil gerne, at der fortsat sættes fokus på ildsjælene, og hvordan gejsten bevares i det frivillige arbejde. Vi er alle meget afhængige af borgere, der gør en frivillig indsats, og ildsjæle der går forrest. Vi oplever til tider meget bureaukrati, som ofte tager modet fra selv de mest ihærdige ildsjæle. Det ville være rigtig godt, hvis Vejle Kommune vil lave nogle temadage/aftener om emnet, specielt med det store fokus der er blevet på, at flere borgere fremover skal udføre frivilligt arbejde.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER