GIF's udvidede målsætning

Målet for Gadbjerg Idrætsforening er, at tilbyde en bred vifte af fritidsaktiviteter, hvor der er plads til alle uanset køn – alder og evner.

Fællesskabet sættes i højsædet, vi mener det er vigtigt at børn – unge og ældre samles omkring aktiviteter på en ligeværdig måde.

Dette vil vi f.eks. opnå ved:

  •  At have en tidssvarende forretningsorden.
  •  At foreningen synliggøres udadtil i nærmiljøet og hos offentlige instanser
  •  At vi samarbejder med de øvrige foreninger / institutioner i lokalsamfundet –  andre  idrætsforeninger samt de idrætsfaglige organisationer.
  • At vi er med til at fremme det kulturelle virke i lokalsamfundet.
  • At den enkelte afdeling uddeler info mappe til alle hjælpetrænere og ledere.
  • At instruktørerne / trænerne har en hjælper, som skal overlades det ansvar den enkelte magter.
  • At udvalgene udpeger kontaktpersoner til de enkelte hold.
  • At alle interesserede aktive: hjælpere – instruktører – trænere udvalgsmedlemmer tilbydes relevante kurser.

 

Med dette håber vi at være med til at fremme sundhed og trivsel i lokalsamfundet og samtidig i nogle rammer, hvor der er plads til alle.

 

 

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER