Vision - Mål - Indsats

Gadbjerg en visionær Landsby

Vision:

Et levende lokalsamfund i hjertet af Vejle Kommune

Mål:

 • At Gadbjerg skal have en størrelse, så vi kan beholde vor velfungerende: Skole, foreningsliv, butikker, Hotel og øvrige erhvervsdrivende m.m.
 • At vi er, et Lokalsamfund hvor unge mennesker bosætter sig for at arbejde i Vejle, Give, Jelling og Billund
 • At vi er, et Lokalsamfund hvor seniorerne bliver boende lokalt.
 • At vi har og vedligeholder adgang til spændende naturoplevelser.

Vor Landsby udvikles hele tiden vi prioriterer det gode netværk i form af:

 • Et aktivt foreningsliv med tilbud til hele familien
 • En velfungerende skole med børnehave til 6. klasse og SFO ordning
 • Erfarne dagplejere som kender hinanden
 • Gode indkøbs muligheder – postbutik – mini apotek
 • Mange små erhvervsdrivende
 • Nabohjælp og godt naboskab

Indsats:

 •  Gadbjerg Lokalråd koordinerer og er sparringspartner til:
  • Borgerne i Gadbjerg
  • Vejle Kommune
  • Foreningerne
  • Erhvervsdrivende
  • Andre...
 • Så vi sammen kan arrangere, formidle og promovere lokale aktiviteter.
 • Vi skal have markedsført vort Lokalsamfund, via foldere, pjecer og annoncer og hjemmesider m.m.
 • Vi skal have planlagt og prioriteret, hvordan vi kommer i gang med bl.a. by forskønnelse, trafik, etablering af natur og kirkestier

For at sikre at målene nås:

 • Skal vi alle trække på samme hammel, vi skal have nedsat forskellige grupper som arbejde med de prioriterede projekter.
 • Vi skal evaluere  - lave deadlines - og sørge for målene justeres så det er relevant at nå et færdigt projekt.
 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER